4R39 Torsion протезионен адаптер

След ампутация пациентите искат да са сигурни, че протезата им предлага максимални нива на движение и независимост. Ротационният адаптер на Ото Бок предлага съществени предимства на пациентите, независимо от нивото на ампутацията. За случаите, когато гилзата не позволява чести и бързи въртеливи движения. Ротационният адаптер е подходящ за движение в тесни пространства, предоставяйки подобрен комфорт, по-голяма мобилност и по-хармонична походка.