Протезно стъпало ProSymes 1C20

След ампутацията пациентите се нуждаят от протеза, предоставяща висока функционалност. За пациенти с ампутация чрез метода на шотландския хирург Джеймс Сайм ние разработихме протезно стъпало ProSymes 1C20 с уникална структура. Специалната концепция за настройка позволява корекция в позицията на стъпалото по време на пробите и при завършената протеза.