Протезна система Axon-Bus с ръка Michelangelo и гилза

Протезата за ръка Michelangelo се отличава с много естествен дизайн, изграден върху невероятна технология. Тя ви дава повече начини да движите ръката си, като прави всички ежедневни задачи по-лесни и по-естествени. Представете си да хващате и държите предмети с по-голям контрол и по-малко усилие.

Някои от ключовите предимства на Michelangelo са:

  • 7 различни позиции на ръката
  • Гъвкава китка
  • Отделно позициониране на палеца
  • Естествен изглед
  • Индивидуален контрол