Протезна ръка DynamicArm 12K100N

След ампутация пациентите очакват протезният им лакът да им осигурява естествено движение на ръката. Електронно-контролираната протезна ръка 12K100N DynamicArm с телесен цвят помага на ампутираните да постигнат повече независимост. Поддържа отваряне и затваряне на ръката, както и гъвкавост на лакътя и завъртане на китката. Възможност за вдигане до 5 кг.