Компресионни чорапи за остатъчен крайник

Професионалната грижа за остатъчния крайник след ампутация е от съществено значение за последващото поставяне на протезата. Заместители на еластичните бинтове, нашите компресионни чорапи играят важна роля в постоперативната фаза. Лесни за употреба и предлагащи високо ниво на комфорт за носещия.

Компресионните чорапи се използват при трансфеморална и транстибиална ампутации, като са налични в различни размери.