1C40 C-Walk простетично стъпало

Много протезирани искат стъпало, което да предоставя най-естествена походка. Резултатът от разработките на Ото Бок в тази насока е C-Walk стъпалото. То намалява натоварването и в двете части на тялото. Основният принцип на този дизайн се основава на свързването на С-образна карбонова пружина с основната пружина на стъпалото, посредством контролиращ пръстен.

При всяка фаза на походката C-Walk възвръща енергията за възможно най-физиологично и хармонично движение.