Тазобедрена става 7E9

Чрез високоефективна хидравлична система, 7Е9 тазобедрена става омекотява движението при всички фази и осигурява плавна походка за протезирания. Комбинирана с Genium и C-Leg системите, тази става предоставя оптимално движение. Носи тегло до 125 кг.

Основните предимства са:

  • Омекотено и контролирано стъпване
  • Значително намаляне накланянето на таза
  • Контролирано и гладко завъртане на протезата при пълно натоварване
  • Малка и олекотена, подходяща за тегло до 125 кг.