Ниво на ампутация

Терминът "ниво на ампутация" се използва за указване на ампутирания крайник.

Нивото на ампутация се определя от лекаря преди операцията и се базира върху причината за ампутацията.


Foot amputation

Повече от дванадесет различни нива на ампутация са известни в областта на стъпалото. Те варират от ампутация на пръсти, ампутация на средно ниво и ампутация в областта на таза.

Transtibial amputation (lower leg amputation)

В подколянна ампутация, което е ампутация в областта на долната част на крака, тибията и фибулата са отрязани.

Простетичен крак, адаптери и свързващи елементи са необходими за поставянето на протезата.

Възможно е поставянето на козметичка обвивка.

Knee disarticulation

Когато е изрязана колянната става. Бедрото е напълно запазено.

Простетичен крак, колянна става, адаптери и свързващи елементи са необходими за поставянето на протезата.

Възможно е поставянето на козметична обвивка.

Transfemoral amputation (thigh amputation)

Ампутация в областта на бедрото, в случаите, когато бедрената кост липсва.

Простетично стъпало, колянна става, адаптери и свързващи елементи са нужни за поставянето на протезата.

Възможно е поставянето на козметична обвивка.

Hip disarticulation

В тазобедрената дезартикулация, ампутацията се извършва в областта на тазобедрената става. При този тип ампутация, таза впоследствие трябва да контролира протезата.

Простетично стъпало, колянна става, тазобедрена става, адаптери и свързващи елементи са необходими за поставянето на протезата.

Възможно е поставянето на козметична обвивка.

Hemipelvectomy

В случай на хемипелвектомия, целият крак и части от таза до сакрума са ампутирани. При този тип ампутация, таза впоследствие трябва да контролира протезата.

Простетично стъпало, колянна става, тазобедрена става, адаптери и свързващи елементи са нужни за протезата.