Да живееш с ампутация

Най-важната цел на протезирането - като започнем от операцията, рехабилитацията и напасването на протезата - е да се възстанови вашата мобилност. Вашите доктори, терапевти и техници работят заедно с вас, за да ви помогнат да придобиете максимална мобилност, като по този начин запазите качеството си на живот. Въпреки че задължително ще има промени, можете отново да имате активен и мобилен начин на живот. Процесът на възстановяване отнема няколко месеца и се влияе от различни фактори, включително вашата мотивация и добре адаптирана протеза.

Възможностите, предлагани от съвременните протези на Ото Бок отговарят на изискванията на ежедневието. Въпреки това вашето активно участие е от решаващо значение за успеха на рехабилитация.

Тук ще намерите препоръки за терапия и рехабилитация


От ампутация към рехабилитация

Ампутацията ви изправя пред нови предизвикателства. Как ще се промени животът ви е много индивидуално. Процесът на възстановяване отнема няколко месеца.

повече

Поставяне на протезата

След ампутация протезата трябва да се съобрази с вашите нужди, като това зависи от различни фактори.

повече

Къде може да ми бъде поставена протеза?

Слагането на протезата обикновено започва в болницата, след което продължава в специализирани ортопедични клиники.

повече

Често задавани въпроси

Тук може да намерите отговори на някои от най-често задаваните въпроси.

повече