Протезна система MyoFacil

Твърда основа

Ръчната протеза MyoFacil е идеална за първоначално миоелектрично поставяне. Състои се от солидна основа, позволявайки свобода на движението, оценявана от потребителите, които досега са носели пасивна ръка. Протезата се отваря и затваря посредством мускулни сигнали.

Контролираща електроника

Позволява отварянето и затварянето на ръката посредством мускулни сигнали.

Ключ

Ръката може да бъде включвана и изключвана със страничен ключ, независимо докъде е отворена.
Аксесоари


Подобни продукти