Система колянна става 3R60

3R60 EBS е многоосна, хидравлично-управлявана колянна става.


Два миниатюрни хидравлични елемента контролират съпротивлението при сгъване на колянната става.

Интелигентна миниатюрна хидравлична система контролира залюляването на протезата при ходене. Сгъването и разгъването на коляното се регулират според движението.

Индивидуални конектори

За всякакви ампутации, посредством индивидуално-изработени конектори.

Хидравлична система

Полицентричната става има пет оси. Този сложен дизайн позволява използването в два режима:

При фаза на залюляване и при фаза на стоене. Тези режими се управляват от две специално настроени хидравлични единици.

Ъгъл на завъртане

Ъгъл на завъртане от 175° за повече свобода на движенията.Преглед на предимствата

Отново възможност за лесно ходене

Контролирана флексия при стоене до 15° облекчава натоварването и на двата крайника. Това допринася за по-естествена походка.

Клякане

Ъгъл на движение от 175° за повече свобода на движенията - особено подходящо, когато се качвате в кола или седите на тесни пространства.

Намален риск от препъване

Благодарение на многоосният дизайн, протезата се скъсява при залюляване, намаляйки риска от препъване.

Ходене по наклонена повърхност

Удобство при ходене, дори и при неравен терен и наклон до 10°.

Намален риск

Дизайнът предлага по-голяма защита при рискови ситуации: ставата може винаги да бъде огъната контролирано и без забавяне, така че да има по-малък риск от падане, в сравнение със заключващи стави.

Различни скорости на ходене

Възможна е поддръжката на различна скорост на ходене.

Колянна става 3R60 Pro

3R60 Pro е базирана на същия принцип като 3R60 EBS, но с няколко модификации.

3R60 Pro е по-малка, по-компактна и по-лека и е подходяща за пациенти с тегло не повече от 75 кг.