Сърдечен удар

В приблизително 79 % от всички случаи на сърдечен удар кръвоносният съд, който снабдява кръв към мозъка е запушен, например от тромб, което води до недостиг на кръв. Близо 13 % от пациентите страдат от точно обратното, а именно кръвотечение в мозъка поради увредени съдове. В двата случая снабдяването с кръв до определени зони в мозъка не е достатъчно поради нарушение на кръвообращението.


Честота

Според последните изчислявания приблизително 270 000 случаи на първи удар се появяват всяка година в Германия. Близо половината от оцелелите пациенти остават перманентно осакатени след случая и им трябва помощ от другите. Близо 1.3 милиона от жителите на страната страдат от последствията на болестта междувременно. Поради състаряването на населението, броят на пациентите от удар се очаква да нарастне драстично през идващите години. Легитимните прогнози от регистъра за удари Ерланген предвиждат 3.5 милиона пациенти с преки разходи за грижа 108 милиарда евро. Клиничната картина представлява едно от главните предизвикателства на немската здравна система

Симптоми

Симптомите на удара варират в широк диапазон при различните индивиди според тяхната острота. Те включват:

 • Повредено зрение
 • Ограничено поле на зрение
 • Нарушаване на възприятието за перспектива, двойно виждане
 • Повреди на говорното и езиковото разбиране
 • Парализа, уязвимост
 • Нарушение на усещането за допир
 • Клюмнала уста - такава дисфункция може да се появи и при краката или ръцете (увиснал крак и увиснала китка)
 • Болки в раменете
 • Нестабилна колянно ставна функция при изправено положение
 • Нестабилност на торса
 • Замаяност с несигурна походка
 • Спастичност в различни форми и острота.

Рехабилитация

Според федералната рехабилитационна група фазовият модел се прилага в областта на неврологичната рехабилитация. Първоначално нуждата на пациента от помощ се оценява от лекуващия лекар или терапевт. Дадена рехабилитационна фаза може да бъде разгледана в зависимост от нуждата от помощ на пациента. Неврологичната рехабилитация е разделена в следните фази:

 • Фаза A: Акутно медицинско лечение
 • Фаза B: Медико-терапевтична рехабилитация, ранна рехабилитация, ранна рехабилитация (частично неподвижна с най-суровите ограничения(кома) за най-тежко засегнатите пациенти, чиято способност да участват в лечението е ограничена)
 • Фаза C: Медико-терапевтична рехабилитация, (нарушение на самодостатъчността)
 • Фаза D: Медико-терапевтична рехабилитация (движение възможно на ниво отделение)
 • Фаза E: Медико-терапевтична рехабилитация (реинтеграция, реориентация ако е приложимо)
 • Фаза F: Лечебна грижа, мерки за запазване на текущото състояние

Много е постигнатото в акутната грижа в последните години. С модерните устройства Ottobock цели да се фокусира върху рехабилитацията, която следва акутната медицинска грижа. От инвалидни колички укрепващи рехабилитационната фаза до продукти за слабост на дорсалния флексор (ортези, функционална електрическа стимулация под формата на повърхностна стимулация или като имплант) до ортези, стабилизиращи раменете, ставата на коляното или на китката, Ottobock предлага обширно портфолио от модерни решения.


Показаните продукти са примерни модели. Дали ще можете да се възползвате от функционалността на продукта и дали той е подходящ за Вас зависи от много фактори. Сред тях ключови са физическото и здравословното състояние и подробен медицински преглед. Вашият лекар или ортопедичен техник ще решат кой модел е най-подходящ за Вас. Радваме се да Ви помогнем.


Подобни продукти