Парализа

Парализата е пълна загуба на мускулни функции в дадена мускулна група. Често включва загуба на чувствителност в парализираната част от тялото.


Двигателна парализа

Парализата може да бъде обща, локализирана или да следва определен модел. Например, при лицева парализа, половината от лицето е парализирана поради възпаление на лицевия нерв от същата страна. Пациенти, преживели инсулт, могат да изпитват слабост в цялото тяло (глобална парализа), да страдат от хемиплегия (слабост от едната страна на тялото) и др. (в зависимост от увредената зона в мозъка).

Повечето видове парализа, причинени от увреждания на нервната система, са постоянни. Среща се и периодична парализа, причинена от други фактори, вкл. сънна парализа.

Сензитивна парализа

Този тип парализа се причинява от заболявания на централната или периферната нервна система. Изразява се в загуба на сензитивност в определени части на тялото.

Други видове

В редки случаи може да възникне парализа, вследствие заболяване на мускул или поради психични причини.