Притежател на страницата

Ото Бок България
София 1612, бул. Цар Борис III 41, бл. 1

Управител

д-р Мирослав Митов, управител

Телефон и факс

тел.: 02/ 8057 980

факс: 02/ 8057 982

Техническа реализация

SYCOR GmbH

Адрес
Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5
37073 Göttingen, Germany

Telephone (+49) 551-490 0
Telefax (+49) 551-490 2000
http://www.Sycor.de
Email info@remove-this.Sycor.de