Защита на личните данни

Защитата на личните данни, събирани, обработвани и използвани по време на посещението ви в нашия сайт, е важно за нас. Вашите данни са защитени в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Когато сайтът дава възможност за въвеждане на лични данни (имейл адрес, имена, адреси и т.н.), тези данни се вписват доброволно. Компанията Ото Бок здравни грижи GmbH изрично посочва, че данните не се споделят с трета страна и се използват единствено за целите на бизнес отношенията. Освен това, всяко съхранение на лични данни е предмет на предварително съгласие по силата на раздел 4а от немския Закон за защита на личните данни.

Нашият сайт събира информация в съответствие с немски и европейски разпоредби за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот на базата на технологията etracker GmbH(http://www.etracker.com/en.html) ? Google ???. (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/).Това автоматично събиране на данни служи за статистически цели, с цел оптимизиране на уеб страници и онлайн маркетинг. Тези така наречени "данни на посетителя" включват по-специално името на доставчика, IP адрес, тип на браузъра и на операционната система, както и достъпните страници, включително всички условия за търсене и сайтовете, през които сте осъществили достъп до нашия уебсайт. Данните винаги се обработват анонимно, т.е. те няма да бъдат свързани с вашата личност.

Ако не сте съгласни със събирането на тази информация, можете да отхвърлите събирането и съхранението на данни в този моментТехнология и за Google анализи По всяко време и ефект в бъдеще..

Въпреки щателната проверка, не сме в състояние да поемем отговорност за външни връзки. Като резултат ние се дистанцираме страници на трети лица към които има връзки на нашия уебсайт, по-специално от всякакви нарушения на нормативните разпоредби, които се срещат там.

Ние се стремим да гарантираме, че вашите данни не са достъпни за трети страни, като вземаме всички необходими технически и организационни предпазни мерки при съхранението им. Въпреки това не сме в състояние да гарантираме пълна сигурност на данните за дигитални комуникации.