Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО
Ото Бок здравни грижи притежава и оперира този уеб сайт. Условията за ползване определят правилата за използване на уеб сайта и важат за хората, които го посещават. Тези условия за ползване не се прилагат към други уеб сайтове на Ottobock. Молим да прочетете условия за ползване на всеки от Ottobock сайтовете, които посещавате.

Тези условия за ползване се прилагат ефективно от 24 април 2013 г. и може да се променят по всяко време по усмотрение на Ото Бок. Моля, преглеждайте общите условия за ползване всеки път, когато посещавате сайта. Чрез използването на този уеб сайт вие приемате тези условия за ползване.

ИНФОРМАЦИЯ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ.
Този сайт съдържа информация за продуктите Ото Бок и е предназначен само за информационни цели. Информацията на този сайт не е предназначена да замени връзката, която съществува между вас и вашия протезист, ортезист или друг медицински специалист, за да говорите за това кои продукти са най-подходящи за вас. Този сайт съдържа информация за продуктите Ottobock, законно предлагани на пазара за продажба в Съединените щати и Канада.

НАШИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Ото Бок притежава или има разрешение да използва информацията на този сайт, включително и имената на продуктите. Материалите са защитени чрез законите на САЩ и чуждестранните закони за авторското право. Това означава, че можете да изтеглите или отпечатате предоставената информация само за лична употреба.

Ако използвате материали или търговски марки на Ото Бок в нарушение на настоящите условия за ползване, нарушавате споразумението си с Ото Бок и може да сте в нарушение на авторско право, търговска марка и други закони. Ако Ото Бок определи, че сте нарушили тези условия за ползване, ще отмени разрешението си да използвате този уеб сайт. Ото Бок запазва правото на собственост върху информацията на този уеб сайт и правото на собственост върху информацията, създадена от автори на информация за този сайт. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени.

ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ УЕБ САЙТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКИТЕ ОТО БОК
Чрез настоящото Ото Бок ви предоставя без изключения, ограничен и отменим лиценз да се свързвате с този уеб сайт. Отот Бок си запазва правото по всяко време да анулира този лиценз като цяло или правото да използвате специфични връзки на сайта. Ако Ото Бок отмени лиценза, вие се съгласявате да премахнете и деактивирате всички ваши връзки към този сайт незабавно.

При тези условия за ползване вие се съгласявате да използвате информацията от този сайт по начин, който може да бъде свързан с реклама или одобряване от други продукти или организации. Вие също така се съгласявате, че използването на тази връзка няма да се появи на уеб сайт, който всеки разумен човек може да сметне за нецензурен, клеветнически, с груби обиди или злонамерен. При никакви обстоятелства не може да копирате съдържанието на сайта или част от него за ползване на друго място. Не може да използвате марките Ottobock по никакъв начин без предварителното писмено разрешение на Ото Бок.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Този уеб сайт може да съдържа връзки към сайтове, които не се управляват от Ottobock и не са прегледани, контролирани и предлагат материали на други страници. Използването на други уеб сайтове е обект на условията за ползване на тези уеб сайтове, а не на настоящите условия за ползване.

НЯМА ГАРАНЦИИ. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА "КАКТО Е", "КАКТО Е ПРЕДСТАВЕНО". ОТО БОК НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, СЪС ЗАКОН ИЛИ НЕ, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. OTTOBOCK НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, ВАЛУТАТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ДОСТЪПНО ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

ОТО БОК НЕ ДАВА ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СА ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ЗА ДА СИ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ НЕ Е ПРЕНОСИТЕЛ НА ВИРУСИ И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ КОДОВЕ, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНО РАЗРУШИТЕЛНИ.

Някои държави не позволяват ограничаване на косвените гаранции, така че една или повече от посочените по-горе ограничения може да не се отнася за вас.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИТО ОТО БОК, НИТО ЛИЦА ИЛИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ С НЕГО НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ НЕГО. ТАЗИ ЗАЩИТА ВКЛЮЧВА ИСКОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ И КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ. ТАЗИ ЗАЩИТА ВКЛЮЧВА OTTOBOCK, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ И АГЕНТИ. ЗАЩИТАТА ОБХВАЩА ВСИЧКИ ЗАГУБИ, ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА / НЕПРАВОМЕРНА СМЪРТ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА.

КРАЙНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ОТО БОК, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ СЕ ОТНАСЯ САМО ДО РАЗМЕРА НА ВАШИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЩЕТИ И НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА $ 100,00. ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕЕФЕКТИВЕН ЗА НЯКОИ ДЪРЖАВИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТО БОК, СЛУЖИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ, АГЕНТИТЕ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СУМАТА, ОПИСАНА ПО-ГОРЕ. ВСИЧКИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ДОРИ АКО OTTOBOCK СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

ВЪПРОСИ ЗА ТОЗИ УЕБ САЙТ

Моля, свържете се с Ото Бок на 1 800 328 4058, ако имате въпроси за този сайт.